• Slider 01
  • Slider 02

Podkarpacki Klaster Rolno-Spożywczy

Podkarpacki Klaster Rolno-Spożywczy zrzesza przedsiębiorstwa prowadzące działalność w wielu branżach szeroko rozumianego sektora rolno-spożywczego:

  • Rolnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, warzywnictwo
  • Przetwórstwo produktów rolnych, warzyw i owoców
  • Hodowla trzody chlewnej, bydła, owiec  i drobiu
  • Piekarnictwo, cukiernictwo
  • Mleczarstwo, pszczelarstwo
  • Produkcja i przetwórstwo mięsa, produkcja wędlin
  • Produkcja wyrobów garmażeryjnych 
  • Produkcja opakowań dla produktów spożywczych
  • Usługi dla branży rolno-spożywczej

Podkarpacki Klaster Rolno-Spożywczy współpracuje z formami dostarczającymi wyroby i świadczącymi usługi dla rolnictwa oraz z samorządami, instytucjami otoczenia biznesu, wyższymi uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, instytucjami finansowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju branży rolno-spożywczej w Regionie.

Podkarpackie produkty spożywcze produkowane w oparciu o surowce pochodzące z unikatowych przyrodniczo i ekologicznie czystych terenów - to najważniejsza jakość i unikalby smak.